Фабрика во Струга

Фабрика за месни производи

Детали

Фабрика

Маршал Тито 108, Струга

Информации за проектот

Фабрика за месни производи

Локација: Струга

Тип на проект: Фабрика

Надворешен дизајн

Внатрешен дизајн

Управување со градежништвото

Контактирајте не!

Ние славиме разновидност – во нашата работа, размислување, во нашите луѓе, клиенти и пазари со кои работиме.
Ние се здружуваме и со нови и со постоечки брендови и гарантираме уникатност.